ฝาง(ฝางเสน) สรรพคุณมากมายที่น่าสนใจ

ฝาง(ฝางเสน) สรรพคุณมากมายที่น่าสนใจ

ฝาง ( ฝางเสน) เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่สามารถเพิ่มสีสันให้กับอาหาร และยังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ในบางอุตสาหกรรม